Tony Ly

23/09/2021
TMTINS

Tony là một người có sở trường kinh doanh và vận hành. Trong 18 năm qua, Tony đã xây dựng một số doanh nghiệp thành công trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm bảo hiểm, viễn thông, bất động sản, sự kiện và thương mại điện tử. Tony đã xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và đối tác của mình bằng cách tiếp cận thân thiện và tích cực.