Tại sao bạn được tự động ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe?

30/11/2021
TMTINS

Nếu bạn không cập nhật đơn ghi danh bảo hiểm sức khỏe của mình và ghi danh gói bảo hiểm mới trước ngày 15 tháng 12 năm 2021, hãng bảo hiểm sẽ tự động đăng ký gói năm 2022 cho bạn.

 

 


Tự động ghi danh là một phương án dự phòng tốt tránh việc bỏ lỡ thời gian ghi danh. Nhưng cách tốt nhất để đảm bảo bạn có gói 2022 phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tài chính là đăng nhập, cập nhật đơn ghi danh và xem tất cả các tùy chọn gói cho năm 2022.


Các công ty bảo hiểm đôi khi quyết định thay đổi các chương trình sức khỏe mà họ cung cấp trên Thị trường. Đây là một phần bình thường trong hoạt động kinh doanh của họ. Công ty bảo hiểm của bạn có thể đã quyết định không cung cấp chương trình cũ của bạn thông qua Marketplace vào năm 2022.
 

Nếu vậy, chúng tôi sẽ ghi danh cho bạn gói năm 2022 với mức giá và phạm vi bảo hiểm tương tự với gói năm 2021 của bạn nếu bạn không cập nhật thông tin và có thay đổi trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. 
 

Bạn có thể chấp nhận ghi danh vào một kế hoạch tương tự hoặc so sánh các lựa chọn của bạn và thay đổi kế hoạch.
Tự động cập nhật là phương án dự phòng giữ cho bảo hiểm của bạn tiếp tục hoạt động. Nhưng tốt hơn hết bạn nên có sự cập nhật, so sánh và thay đổi cho năm 2022 vì mỗi năm đều có sự thay đổi chương trình bảo hiểm.

 

Viết bình luận của bạn