Sử dụng bảo hiểm sức khỏe để nhận thuốc theo toa

22/11/2021
TMTINS

Các chương trình sức khỏe sẽ giúp thanh toán chi phí của một số loại thuốc theo toa. Bạn có thể mua các loại thuốc khác, nhưng các loại thuốc không có trong danh sách được phê duyệt thường tốn kém hơn.

 

 

 

Chương trình bảo hiểm mới của bạn có chi trả cho đơn thuốc của bạn không?
 

 

Để tìm hiểu những đơn thuốc nào được bao trả thông qua gói Marketplace mới của bạn:
 

Truy cập trang web của công ty bảo hiểm của bạn để xem lại danh sách các đơn thuốc mà chương trình của bạn chi trả
 

Xem Tóm tắt Quyền lợi và Bảo hiểm của bạn , mà bạn có thể nhận trực tiếp từ công ty bảo hiểm của mình hoặc bằng cách sử dụng liên kết xuất hiện trong mô tả chi tiết về gói trong tài khoản Marketplace của bạn.
 

Gọi trực tiếp cho công ty bảo hiểm của bạn để tìm hiểu những gì được bảo hiểm. 
 

Xem lại bất kỳ tài liệu bảo hiểm nào mà chương trình của bạn đã gửi cho bạn qua đường bưu điện.
 

 

Bạn có thể đến hiệu thuốc quen thuộc để lấy thuốc không?

 


Cũng giống như các chương trình sức khỏe khác nhau chi trả các loại thuốc khác nhau, các chương trình sức khỏe khác nhau cho phép bạn mua thuốc từ các hiệu thuốc khác nhau (được gọi là “nhà thuốc trong hệ thống”). 
 

Gọi cho công ty bảo hiểm của bạn hoặc truy cập trang web của họ để tìm hiểu xem hiệu thuốc bạn hay đến có nằm trong mạng lưới theo chương trình mới của bạn hay không và nếu không, những hiệu thuốc nào trong khu vực của bạn đang nằm trong hệ thống. Bạn cũng có thể tìm hiểu xem liệu bạn có thể nhận đơn thuốc của mình qua đường bưu điện hay không.
 

Viết bình luận của bạn