Những lợi ích dành riêng cho khách tham gia bảo hiểm sức khoẻ

27/10/2021
TMTINS

✅ KHÔNG tốn phí ghi danh

✅ KHÔNG phí tư vấn

✅ KHÔNG mất phí đổi bảo hiểm

✅ CHÚNG TÔI CÓ 20 NĂM kinh nghiệm về bảo hiểm

✅ HỢP TÁC nhiều hãng bảo hiểm: Ambetter, Molina,...

✅ TÌM KIẾM & ĐỔI bác sĩ cho khách hàng

✅ CLAIM & GIẢI QUYẾT bill bệnh viện

✅ LÀM VIỆC 7 NGÀY/TUẦN

✅ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI cho khách

✅ TÌM KIẾM BẢO HIỂM tốt nhất