Những giấy tờ cần thiết khi ghi danh bảo hiểm sức khoẻ

05/11/2021
TMTINS

Việc ghi danh sẽ không thể hoàn tất nếu không có đủ các loại giấy tờ như:

- Giấy tờ xác nhận danh tính, ngày sinh, quốc tịch, tình trạng nhập cư của bạn

- Địa chỉ nơi cư trú

- Thu nhập hiện tại hoặc tương lai

- Tình trạng hôn nhân

 


 

Đây chưa phải là tất cả giấy tờ cần cho quá trình ghi danh bảo hiểm sức khỏe. Hãy liên lạc với TMT Insurance để được tư vấn ghi danh ngay bây giờ.

Viết bình luận của bạn