Mức thu nhập để ghi danh bảo hiểm sức khoẻ năm 2022

06/11/2021
TMTINS

Mức thu nhập để tham gia vào bảo hiểm sức khỏe tăng 1-2% so với năm 2021
Mức tối thiểu để tham gia bảo hiểm của 1 người độc thân năm 2022 là $12,880 cao hơn khoảng $100 so với năm 2021.

Với mức thu nhập hiện tại liệu bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền trợ cấp từ chính phủ?
Liên hệ với TMT Insurance để được tư vấn, hỗ trợ miễn phí.

Viết bình luận của bạn