Chích ngừa cảm cúm và Covid-19 mũi thứ 3

27/10/2021
TMTINS

Lại sắp hết một năm, và mùa cảm cúm lại đến gần. TMT Insurance vẫn đồng hành cùng cộng đồng như những năm trước. Lần này sẽ TMT Insurance sẽ có thêm chích Vaccine mũi thứ 3 dành cho những ai đã bỏ lỡ 2 cơ hội chích lần trước.

- Vui lòng điền vào form dưới đây: https://forms.gle/ceYVGTf2Dfoij6obA

- Thời gian: Chủ nhật, Oct 31, 2021

- Địa điểm: 12060 Bellaire Blvd, Ste G, Houston, TX 77072

- Flu vaccines, Moderna & Pfizer Covid-19 Vaccines

Viết bình luận của bạn