Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

Medicare

Mô tả đang cập nhật

Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên. Những người trẻ có khuyết tật hoặc những người bệnh thận giai đoạn cuối (suy thận vĩnh viễn cần lọc máu hoặc cấy ghép, đôi khi được gọi là ESRD) cũng đủ điều kiện nhận Medicare.
 

Medicaid là một chương trình của chính phủ hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe cho một số người có thu nhập thấp
 

Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em (CHIP) cung cấp bảo hiểm sức khỏe chi phí thấp cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. CHIP cũng có thể cung cấp chương trình bảo hiểm cho phụ nữ mang thai ở một số tiểu bang, nhưng lại không dành cho người lớn chăm sóc trẻ em đủ điều kiện nhận CHIP.