Magalie Albert

23/09/2021
TMTINS

Trong 20 năm qua, Magalie đã trải qua nhiều công việc với nhiều ngành khác nhau, bao gồm bảo hiểm, thời trang, giải trí và sự kiện. Nhưng sau tất cả, Magalie đã tập trung về ngành bảo hiểm vì bảo hiểm mang lại sự bảo vệ và sự an tâm cho khách hàng về sức khoẻ lẫn tài chính cá nhân.