Lưu ý cho chủ tiệm nhận Zelle, Apple Pay, Google Pay, Venmo, CashApp, PayPal từ khách

11/02/2022
TMTINS

Quy tắc thuế mới đối với các khoản thanh toán cho chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ vượt mức tổng thu $600.

 

 


Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2022, Tổng cục Thuế liên bang (the IRS) ra luật mới yêu cầu các hệ thống nhận thanh toán (POS systems) và các nền tảng thanh toán tiện dụng (payment settlement entity) như CashApp, Venmo, PayPal phải xuất Form 1099-K nếu doanh nghiệp vượt mức tổng thu $600.

 


Các nền tảng thanh toán tiện dụng (payment settlement entity) như CashApp, Venmo, PayPal đều cho người dùng lập hai tài khoản: tài khoản cá nhân (nhận tiền từ bạn bè, gia đình) và tài khoản doanh nghiệp (nhận tiền từ khách hàng). Các nền tảng này đều yêu cầu người dùng phân loại giao dịch là cá nhân hay doanh nghiệp ở cuối mỗi giao dịch.

 


Chỉ những tài khoản doanh nghiệp của CashApp, Venmo, PayPal mới nhận được Form 1099-K, các tài khoản cá nhân trên các nền tảng này không nhận được Form 1099-K dù tổng số tiền nhận vào trong 1 năm trên $600.

 


Những người chủ lợi dụng kẽ hở của Zelle và dùng tài khoản cá nhân trên Venmo, CashApp, PayPal nhận tiền từ khách hàng để trốn khai báo thu nhập thì hãy cẩn thận vì tới 475 cách để khấu trừ chi phí trong tiệm mà không cần hoá đơn hay bank statement (legal tax write-offs).

Viết bình luận của bạn