Khi có bệnh nền thì có bảo hiểm sức khỏe thông qua Obamacare không?

15/12/2021
TMTINS

Theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, các công ty bảo hiểm sức khỏe không thể từ chối chi trả cho bạn hoặc tính thêm phí cho bạn chỉ vì bạn có “tình trạng bệnh từ trước” - tức là bạn có vấn đề về sức khỏe trước ngày bắt đầu bảo hiểm sức khỏe
 

 

 

Trước khi luật ACA ra đời, thì nếu đang mang trong người bệnh nền, rất khó để quý vị mua bảo hiểm sức khỏe cho bản thân. Tin tốt là chương trình ACA, hay còn gọi là Obamacare có thể giúp đỡ người dân có bệnh lý nền, thu nhập thấp được sở hữu bảo hiểm, không phải chịu thiệt thòi, phân biệt đối xử như những chương trình bảo hiểm sức khỏe khác.

 

Tất cả các chương trình Marketplace phải bao gồm việc điều trị cho người đã có bệnh nền từ trước.
 

Không có chương trình bảo hiểm nào có thể từ chối bạn, tính thêm phí cho bạn, hoặc từ chối thanh toán cho các quyền lợi sức khỏe thiết yếu cho bất kỳ tình trạng  sức khỏe nào của bạn trước khi bảo hiểm của bạn bắt đầu.

 

Khi bạn ghi danh, chương trình không thể từ chối bảo hiểm hoặc tăng mức phí chỉ dựa trên sức khỏe của bạn.

 

Medicaid và Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP) cũng không thể từ chối chi trả cho bạn hoặc tính thêm phí cho bạn vì tình trạng bệnh từ trước của bạn

 

Quyền lợi khi tham gia chương trình Obamacare:


Phí bảo hiểm không khác nhau theo tình trạng sức khỏe, độ tuổi.

Ai cũng có quyền mua bảo hiểm nếu hội đủ điều kiện để ghi danh.

Chi phi hàng tháng cho khách hàng tham gia Obamacare thấp hơn so với các gói bảo hiểm có coverage tương tự, do được hỗ trợ từ “premium tax credit” để giúp chi trả 1 phần tiền premium hàng tháng.

 

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe - tài sản quý giá của mình, hiểu thật kỹ những quyền lợi mà mình đang có với gói bảo hiểm mình có để chăm sóc sức khỏe mình 1 cách toàn diện. 
 

Viết bình luận của bạn