Đối tượng phù hợp với chương trình Medicare

27/10/2021
TMTINS

Medicare là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho những người từ 65 tuổi trở lên hoặc những người trẻ có khuyết tật, những người bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) đủ điều kiện tham gia Medicare. Medicare giúp đài thọ cho hàng triệu người cao tuổi và khuyết tật Mỹ một phần chi phí chăm sóc sức khỏe.

 

 

 

 

1. Điều kiện để ghi danh vào Medicare
 

3 tháng trước khi bạn bước sang tuổi 65 là thời điểm vàng để ghi danh chương trình Medicare lần đầu tiên. Đây được gọi là Giai đoạn Ghi danh ban đầu.
Nếu bạn đăng ký trong 3 tháng đầu của Giai đoạn Ghi danh Ban đầu, trong hầu hết các trường hợp, bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng sinh nhật. Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn ghi danh ban đầu 7 tháng của mình, bạn sẽ phải trả 1 mức tiền phạt nhất định. Hiển nhiên thời gian chờ đợi đăng ký càng lâu chi phí nộp phạt càng cao.

 

2. Thời gian ghi danh vào Medicare

Giai đoạn Ghi danh ban đầu
 

Quý vị có thể đăng ký một chương trình Medicare Advantage hoặc phần D khi lần đầu tiên quý vị đủ điều kiện tham gia Medicare. Giai đoạn ghi danh ban đầu của quý vị là 7 tháng bao gồm 3 tháng trước khi quý vị bước sang tuổi 65, tháng quý vị tròn 65 và 3 tháng sau khi quý vị bước sang tuổi 65.

 

Giai đoạn ghi danh hàng năm – Ngày 15 Tháng Mười đến ngày 7 Tháng Mười Hai


Đây là khung thời gian mỗi năm mà quý vị có thể ghi danh hoặc thay đổi chương trình Medicare Advantage hoặc phần D. Quý vị cũng có thể chuyển sang Original Medicare (Phần A và B). Bảo hiểm mới bắt đầu vào ngày 1 tháng Một mỗi năm, sau khi quý vị ghi danh.

 

Thời gian ghi danh mở - ngày 1 Tháng Một đến ngày 31 Tháng Ba


Nếu quý vị đã ghi danh vào chương trình Medicare Advantage Prescription Drug (MA-PD), quý vị có thể chuyển sang chương trình MA-PD khác; một chương trình chỉ MA; hoặc Original Medicare có hoặc không có PDP.

 

Giai đoạn ghi danh đặc biệt
 

Quý vị cũng có thể đăng ký Medicare Advantage hoặc chương trình Phần D ngoài khung thời gian nêu trên nếu một số sự kiện nhất định xảy ra trong cuộc sống của quý vị hoặc nếu quý vị có đủ điều kiện để nhận trợ cấp thu nhập thấp (còn gọi là “Hỗ trợ Bổ sung” (Extra Help)) 

Viết bình luận của bạn