Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA)

27/10/2021
TMTINS

Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (The Affordable Care Act) nhằm mục đích nâng cao chất lượng và khả năng chi trả của bảo hiểm y tế, giảm tỉ lệ không có bảo hiểm bằng cách mở rộng phạm vi bảo hiểm công và tư nhân, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và chính quyền.

 

 

 

 

1. Mục đích chính của Đạo luật ACA là gì?

 

Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền trở thành luật nhằm 3 mục đích chính:

 

- Giúp nhiều người Mỹ có khả năng hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe hơn.

 

- Cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe hơn

 

- Thiết lập Heath Insurance Marketplace, nơi người dân Mỹ có thể mua bảo hiểm liên bang với sự trợ cấp của chính phủ

 

Có 3 nhóm chính được hưởng lợi từ Obamacare, đó là:

 

- Nhóm 1: thanh niên người lớn từ 18 đến 26 tuổi: nếu như ba mẹ họ có mua bảo hiểm sức khỏe thì họ có thể được hưởng chung bảo hiểm với ba mẹ cho đến hết 26 tuổi. Còn trường hợp ba mẹ không có bảo hiểm thì họ có thể mua bảo hiểm với giá trẻ hơn và được nhà nước trợ cấp lên đến 50% số tiền.

 

- Nhóm 2: người có thu nhập thấp nhưng không được hưởng Medicaid

 

- Nhóm 3: Phụ nữ. Vì sao lại là phụ nữ? Trước khi có đạo luật này, phụ nữ ở Mỹ khi mua bảo hiểm thường trả phí cao hơn nam giới vì sức khỏe của họ yếu hơn, và có nhu cầu chăm sóc y tế nhiều hơn, ví dụ như sinh đẻ, tiền/ hậu sản…

 

2. Những lợi ích từ Obamacare

 

Tuỳ chương trình bảo hiểm sức khỏe bạn chọn sẽ có những lợi ích cụ thể. Tuy nhiên có 10 lợi ích y tế tuyệt vời khi bạn ghi danh chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare đó là:

 

 • Dịch vụ điều trị ngoại trú
 •  
 • Dịch vụ cấp cứu
 •  
 • Dịch vụ bệnh viện nội trú
 •  
 • Chăm sóc thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh
 •  
 • Dịch vụ chăm sóc và điều trị tâm lý
 •  
 • Thuốc kê đơn
 •  
 • Dịch vụ phục hồi chức năng
 •  
 • Dịch vụ xét nghiệm
 •  
 • Dịch vụ khám tổng quát
 •  
 • Dịch vụ nhi khoa

 

 

 

Theo Obamacare, các công ty bảo hiểm không thể từ chối bảo hiểm cho bạn hoặc tính thêm phí cho chương trình bảo hiểm của bạn nếu bạn có bệnh từ trước.

 

Viết bình luận của bạn