Chính sách HO-3 bảo vệ gì cho ngôi nhà của bạn?

02/11/2021
TMTINS

HO-3 là chính sách bảo hiểm nhà được sử dụng phổ biến nhất, bảo vệ bạn, gia đình bạn và tài sản của bạn khỏi những rủi ro bất ngờ không lường trước được.

 

 

 

 

1. Tại sao bạn cần bảo hiểm HO-3?

 

Chính sách HO-3 bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi các tình huống xấu như thiên tai và các nguy cơ như trộm cắp hoặc hỏa hoạn, giúp bạn khôi phục hoặc sửa chữa thiệt hại cho ngôi nhà của mình. Chính sách HO-3 cũng sẽ bao gồm chi phí sinh hoạt bổ sung và bảo hiểm cho các cấu trúc khác trong ngôi nhà của bạn.
 

 

2. Chính sách HO-3 bao gồm những gì?

 

Hợp đồng bảo hiểm HO-3 bao gồm bảo hiểm cho toàn bộ ngôi nhà bao gồm đồ đạc và trách nhiệm cá nhân của bạn. Thông thường, bạn cũng sẽ được bảo vệ cho các chi phí sinh hoạt bổ sung nếu bạn cần phải ở một nơi khác trong khi nhà của bạn đang được sửa chữa.

 

Cụ thể:

 

- Thiệt hại về nhà ở: chi phí vật liệu và nhân công để xây dựng lại, chi phí thay thế và các công trình kiến trúc khác
 

- Thiệt hại tài sản cá nhân: đồ đạc trong nhà, đồ dùng cá nhân như quần áo, bàn ghế
 

- Trách nhiệm pháp lý: cung cấp bảo hiểm cho thiệt hại tài sản và thương tật thân thể, chi phí kiện tụng.
 

- Thanh toán y tế: Điều này sẽ giúp bạn thanh toán các hóa đơn y tế nếu ai đó bị thương trên tài sản của bạn hoặc bị thương bởi vật nuôi của bạn. Bảo hiểm này không liên quan đến trách nhiệm pháp lý và cung cấp khoản hoàn trả có giới hạn cho các chi phí y tế cơ bản.

 

- Mất quyền sử dụng trong trường hợp bạn cần phải ở một nơi khác trong khi nhà của bạn đang được sửa chữa, bạn sẽ được chi trả chi phí sinh hoạt bổ sung.

Viết bình luận của bạn