Bảo hiểm thương mại là gì? Lợi ích và phân loại bảo hiểm thương mại

07/03/2022
TMTINS

Bảo hiểm thương mại giúp bảo vệ công ty, nhân viên và ban lãnh đạo khỏi những tổn thất không mong muốn.
 

 

 

 

Bảo hiểm thương mại trên thị trường được phân theo nhiều góc độ, phương thức và theo tùy theo nhu cầu của khách hàng.

 

TMT Insurance cung cấp các loại hình bảo hiểm thương mại bao gồm:

 

Bảo hiểm về tài sản bồi thường những tổn thất về tài sản khi gặp phải sự cố, rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

 

Bảo hiểm về con người bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe giúp nhân viên an tâm làm việc.

 

Với nhiều loại Bảo hiểm Thương mại, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các giải pháp bạn cần để vận hành doanh nghiệp một cách suôn sẻ.
 

Viết bình luận của bạn