Bảo hiểm sức khỏe có bao gồm bảo hiểm nha khoa?

17/11/2021
TMTINS

Bạn có thể nhận bảo hiểm nha khoa như một phần của bảo hiểm sức khỏe hoặc thông qua một chương trình bảo hiểm độc lập.

 

 

 

 

Bạn có thể có bảo hiểm nha khoa theo 2 cách
 

Thứ nhất: Chương trình sức khỏe có bao gồm bảo hiểm nha khoa. 
Bảo hiểm nha khoa được bao gồm trong một số chương trình sức khỏe. Bạn có thể thấy những chương trình nào bao gồm bảo hiểm nha khoa khi bạn so sánh chúng. Nếu một chương trình sức khỏe bao gồm nha khoa, phí bảo hiểm sẽ bao gồm cả bảo hiểm sức khỏe và nha khoa.

 

 

Thứ hai: Bảo hiểm nha khoa riêng biệt, độc lập. 
Nếu bạn chọn một chương trình nha khoa riêng biệt, bạn sẽ phải trả một khoản phí bảo hiểm bổ sung, riêng biệt. Bạn có thể lựa chọn chương trình nào phù hợp với nhu cầu của mình.

 

 

Chương trình nha khoa cung cấp các quyền lợi và chi phí khác nhau
 

 

Khi so sánh các chương trình nha khoa trên Thị trường, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về chi phí, khoản đồng thanh toán, khoản khấu trừ và các dịch vụ được bao trả của mỗi chương trình.
 

Chương trình nào có phí bảo hiểm cao hơn thì khoản đồng thanh toán và khoản khấu trừ thấp hơn. Có nghĩa là bạn sẽ phải trả nhiều hơn mỗi tháng, nhưng khi bạn sử dụng các dịch vụ nha khoa bạn sẽ không trả phí hoặc trả một phần rất nhỏ.
 

Chương trình nha khoa nào có phí bảo hiểm thấp thì khoản đồng thanh toán và khoản khấu trừ sẽ cao hơn. Có nghĩa là bạn sẽ trả ít hơn mỗi tháng, nhưng nhiều hơn khi bạn sử dụng các dịch vụ nha khoa.
 

 

Bảo hiểm nha khoa người lớn và trẻ em 

 


Bảo hiểm nha khoa không có sẵn trong chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người lớn nhưng nhưng lại là phúc lợi sức khỏe thiết yếu cho trẻ 18 tuổi trở xuống.
 

Viết bình luận của bạn