Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

Bảo hiểm Doanh nghiệp

Mô tả đang cập nhật

Bảo hiểm doanh nghiệp có thể được coi là một trong những công cụ quản lý rủi ro. Nó cho phép các tổ chức chia sẻ gánh nặng tổn thất với một công ty bảo hiểm. Cũng giống như bất kỳ bảo hiểm nào, công ty trả một khoản phí bảo hiểm nhỏ hàng năm để bảo hiểm tài sản, nhân viên cũng như dịch vụ của họ. Công ty bảo hiểm sẽ giúp chi trả cho những tổn thất được bảo hiểm trong giới hạn hợp đồng. Nếu không có bảo hiểm, bạn có thể phải tự trả khoản chi phí rất lớn.
 

Bảo hiểm kinh doanh sẽ bảo vệ doanh nghiệp khỏi những tổn thất do các sự kiện có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh bình thường. Có nhiều loại bảo hiểm cho doanh nghiệp bao gồm bảo hiểm cho thiệt hại tài sản, trách nhiệm pháp lý và rủi ro liên quan đến nhân viên.
 

Các công ty đánh giá nhu cầu bảo hiểm của họ dựa trên những rủi ro tiềm ẩn, có thể thay đổi tùy thuộc vào loại môi trường mà công ty hoạt động.